?>

Nowości:

Doradztwo w zakresie zarządzania projektami

Kto ma okazję skorzystać z pomocy pieniężnej od UE?
Środki unijne pozyskane na rozwój własnej firmy, interesu bądź także rozpoczęcie działalności gospodarczej to dobra szansa dla ambitnych osób, jakie z przyczyn od nich niezależnych pozostają bez pracy. Jeżeli posiadają prawidłowo zorganizowany projekt i są w stanie pokazać go odpowiednim postaciom, to mają okazję otrzymania środków pieniężnych, które starczą na pokrycie większej części kosztów. Ma okazję przekroczyć ona nawet połowę wydatków pełnego przedsięwzięcia otworzenia własnej firmy – wypróbuj Audyt zewnętrzny projektu. Nieraz po tę opcję sięgają studenci, jacy czują w sobie zdolności do prowadzenie własnej działalności, czy też nie mogą odkryć pracy w wyuczonym zawodzie. Ten projekt to nadzwyczaj idealna szansę na rozwój. Im znacznie więcej powstanie firm, im bardziej będzie rozwijał się przemysł, tym większa okazja na postęp gospodarczy całego kraju. Wiele osób skorzystało już z dofinansowania unijnego oraz dało to rezultaty. Wystarczy prawidłowo przygotowany biznesplan, przedstawienie go i czekanie na decyzję. Każdy, kto czuje się na siłach musi tego spróbować.

Teksty: