?>

Nowości:

Fundacja rozwoju dzieci

Problemy potomstwa bez rodziców – wsparcie dla rodzin przejściowych
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi oraz ich przywódcami, jest zapewnienie idyllicznego, pewnego dzieciństwa najmłodszym obywatelom. Wiąże się to z prawem do oświaty, osobistego rozwoju oraz poszanowania godności każdego malucha. Oczywistym środowiskiem, w jakim prawa te są spełniane jest rodzina. W czasie jednakże, kiedy rodzina, z punktu widzenia dziecka, przestaje istnieć lub działać, państwo, przez swoje instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była dokonywana też w czasach, kiedy nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach i różnego typu ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne lub ewentualnie stowarzyszenia – wypróbuj Dom dziecka fundacja. Jakość tej opieki bywała czasem wybitnie kłopotliwa, zawsze niemniej jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Teksty:

  • wczasy w hotelach nad morzem na Mierzei Wiślanej Jantar hotel pokoje wypoczynkowe gościnne hotelowe w Jantarze