?>

Nowości:

Geodeta zrid Olsztyn

Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, gdyż zajmują się tym wykwalifikowani specjaliści. Zleceniodawcy zgłaszający się do geodezja olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane kompleksowo. W pierwszej kolejności geodeci wyznaczeni do konkretnego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kolejno wykonują dokładne mapy w celach projektowych i innego rodzaju opracowania tematyczne. Po przygotowaniu dokumentacji zajmą się natomiast uzgodnieniami w branży. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na opracowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, UAV, pomiary elewacji a także wykonywanie dowolnych wyrysów. HORYZONT GEODEZJA zajmuje się również opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzania map do celów sądowych.