?>

Nowości:

Pomoc psychologiczna Lublin

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja na ogół kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to zwykle osoby z obszerną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać wypada, że niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do unikalności. W Polsce jest bardzo dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie dotyczy to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najodpowiedniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to poprawny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są najczęściej nadzwyczaj ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Teksty: